DARBA

System HS EasySlide

  • Ościeżnica o szerokości 167 mm
  • szerokość progu aluminiowego 167 mm
  • szerokość skrzydła 70 mm
  • specjalna przekładka termiczna użyta do izolowanie ościeżnicy i progu ma za zadanie zapobiegać powstawaniu „mostków cieplnych”
  • Dostęp światła i duży komfort zapewniają maksymalne wielkości skrzydeł i wąska konstrukcja drzwi
  • Dzięki niskiemu progowi ryzyko potknięcia się jest zmniejszone