DARBA

System AF-50 HI Morad

Standardowy system fasadowy Morad AF-50 został wzbogacony o dodatkowy izolator wykonany ze spienionego polietylenu, dzięki czemu uzyskano wysoki współczynnik izolacyjności cieplnej. Przy zastosowaniu szklenia dwukomorowego (Ug – 0,5 W/m^2K) i wymiarach referencyjnych fasady (1,23×1,48 m), współczynnik izolacyjności cieplnej ściany Ucw wynosi zaledwie 0,6 W/m^2K.